Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Go down

Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Nazil on Sat Apr 29, 2017 2:22 pm

Επιστρέφοντας στο θρόνο του ο Nazil ευχαριστεί τον Gambit, την Lady και τη Luni για την βοήθεια και τα δώρα τους. Απευθυνόμενος στη Luni της λέει ''Αδερφή σε ευχαριστούμε για το δώρο σου αλλά όπως βλέπεις μόνο καταστροφή μπορεί να προκαλέσει αυτό το υγρό που δημιούργησες. Σε παρακαλώ να αποκαταστήσεις την ισορροπία μαζεύοντας το.''

Μετά γυρίζει στο τεράστιο μάτι στο ταβάνι και το κοιτάζει με ένα μίζερο βλέμμα. Κακόμοιρε Goosahl ήταν περίεργο να αποφασίσεις να δημιουργήσεις ζωή σε ένα άγονο περιβάλλον. Ήταν λογικό τα πλάσματα σου να μην είχαν με τι να τραφούν και να επέλθουν στα χέρια της Lady. Άλλωστε ήταν και τόσο αργά στην κίνηση.  Την επόμενη φορά μπορείς να συμβουλευτείς την Zestia για θέματα αναπαραγωγής και καλό θα ήταν να ενημερώσεις για να σε βοηθήσουμε.
avatar
Nazil

Posts : 405
Join date : 2017-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Nazil on Sat Apr 29, 2017 3:28 pm

Χμμμμ τελικά τα πλάσματα σου βρήκαν έδαφος και τροφή να αναπτυχθούν πλήρως με την επέμβαση της Lunas. Ας βρουν οι Ούζες σου το μέρος να αναπτυχθούν και να ζήσουν αρμονικά στη θέση τους στον κόσμο μας.
avatar
Nazil

Posts : 405
Join date : 2017-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Eothar on Sat Apr 29, 2017 4:12 pm

Η βαριά φωνή του Eothar ακούγεται από την μεριά του θρόνου του:

"Αγαπητέ Nazil, η καταστροφή, όπως και η δημιουργία, είναι οι δυο πλευρές τις ισορροπίας. Χωρίς και τα δυο συχρόνως, δεν μπορείς να έχεις ισορροπία παρα μονο αδράνεια.

Luni, εάν και δεν καταλαβαίνω εντελώς την δημιουργία σου, είμαι σίγουρος πως την αγαπάς και την θεωρείς κομμάτι σου, οποτε ακριβώς όπως εμείς σεβόμαστε και δεχόμαστε εσένα, και τον καθένα μας, έτσι σεβόμαστε και δεχόμαστε και τις δημιουργίες σου. Θέλω να πιστεύω πως έτσι νιώθουμε όλοι μας... σωστά αδέρφια και αδερφές μου?

Goosahl, μου φαίνονται πολύ ενδιαφέρον οι δημιουργίες σου και είμαι σίγουρος πως θα βρούνε πολλά μέρη στο κόσμο μας που θα μπορούν να αποκαλούν "σπίτι" τους χωρίς κανένα φόβο για την επιβίωση τους.

Προσωπικά, κοιτώντας σε όλους μας νιώθω ένα παράξενο συναίσθημα.. Θα το ονομάσω..

Περηφάνια."
avatar
Eothar

Posts : 178
Join date : 2017-04-14

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Goosahl on Sat Apr 29, 2017 5:00 pm

Nazil wrote:Επιστρέφοντας στο θρόνο του ο Nazil ευχαριστεί τον Gambit, την Lady και τη Luni για την βοήθεια και τα δώρα τους. Απευθυνόμενος στη Luni της λέει ''Αδερφή σε ευχαριστούμε για το δώρο σου αλλά όπως βλέπεις μόνο καταστροφή μπορεί να προκαλέσει αυτό το υγρό που δημιούργησες. Σε παρακαλώ να αποκαταστήσεις την ισορροπία μαζεύοντας το.''

Μετά γυρίζει στο τεράστιο μάτι στο ταβάνι και το κοιτάζει με ένα μίζερο βλέμμα. Κακόμοιρε Goosahl ήταν περίεργο να αποφασίσεις να δημιουργήσεις ζωή σε ένα άγονο περιβάλλον. Ήταν λογικό τα πλάσματα σου να μην είχαν με τι να τραφούν και να επέλθουν στα χέρια της Lady. Άλλωστε ήταν και τόσο αργά στην κίνηση.  Την επόμενη φορά μπορείς να συμβουλευτείς την Zestia για θέματα αναπαραγωγής και καλό θα ήταν να ενημερώσεις για να σε βοηθήσουμε.

Goosahl turns his gaze upon Nazil and with a confused look his starts to change himself and the ceiling into a crystal pool that started showing visions of the present ......
He showed his creations that enjoyed the consumption of the black tears and the changing of their colours from white pale blobs to black tar balls rolling happily in the swamp........

And then started to reveal images ,symbols and glyphs that only the vast knowledge of a god could understand .
(Diet type: Omnivorous – Carrion eaters , Organic matter and compounds can digest food equal to its size for one month completely.)
(An organic compound is virtually any chemical compound that contains carbon, although a consensus definition remains elusive and likely arbitrary.[1] Organic compounds are rare terrestrially, but of central importance because all known life is based on organic compounds. The most basic petrochemicals are considered the building blocks of organic chemistry.)

And then he shows an example of a creature eating less than once a month .....And with that he returns back to his previous shape , then he turns his gaze upon Luni where he spit in front of her a pink slime egg ....

That hatches and reveal a cute round pink slime creature that starts to hop around like crazy   cyclops !!!!!!

Making it her personal slime pet !!!!!

And so he did for the others :
For Eothar a dark green slime that could change shape to any plant and harden like the bark of a tree .

For Avie a white slime that has a white fluffy surface that felt comfy on embrace .

For Ryujin an aquamarine slime that could expand upon contact with water and take all shorts of shapes.

For Lady death a black opal slime that could become a dress around her .

For Gambit a sliver slime with various of black dots that could take the shape and hardness of many non living things.

For Zestia a red slime that was always warm to the touch and could clean everything it touched .

and with that ....... he turned back to his gaze to the fire ....
-------------------------------------------------------------------


Ο Goosahl στρέφει το βλέμμα του στο Nazil και με μια συγκεχυμένη εμφάνιση αρχίζει να αλλάζει τον εαυτό του και το ανώτατο όριο σε μια κρυστάλλινη πισίνα που άρχισε να εμφανίζει οράματα του παρόντος ......
Έδειξε τις δημιουργίες του που απολάμβαναν την κατανάλωση των μαύρων δακρύων και την αλλαγή των χρωμάτων τους από τις λευκές κηλίδες σε μαύρες μπάρες πίσσας που έτρεχαν ευτυχώς στο βάλτο ........

Και έπειτα άρχισαν να αποκαλύπτουν εικόνες, σύμβολα και glyphs που μόνο η τεράστια γνώση ενός θεού μπορούσε να καταλάβει.
(Τύπος διατροφής: Omnivorous - Carrion eaters, οργανική ύλη και ενώσεις μπορούν να αφομοιώσουν τα τρόφιμα ίσα με το μέγεθός τους για ένα μήνα εντελώς.
(Μια οργανική ένωση είναι ουσιαστικά κάθε χημική ένωση που περιέχει άνθρακα, αν και ένας ορισμός συναίνεσης παραμένει ασαφής και πιθανώς αυθαίρετος. [1] Οι οργανικές ενώσεις είναι σπάνιες επίγεια, αλλά έχουν κεντρική σημασία επειδή όλη η γνωστή ζωή βασίζεται σε οργανικές ενώσεις. / B] Τα πιο βασικά πετροχημικά θεωρούνται τα δομικά στοιχεία της οργανικής χημείας.)

Και τότε δείχνει ένα παράδειγμα ενός πλάσματος που τρώει λιγότερο από μία φορά το μήνα .....


Και με αυτό επιστρέφει στο προηγούμενο σχήμα του, τότε γυρίζει το βλέμμα του στη Luni όπου φτύνει μπροστά της ένα ροζ αυγό slime ....

Ότι εκτοξεύει και αποκαλύπτει ένα χαριτωμένο στρογγυλό ροζ σκωτσέζικο πλάσμα που αρχίζει να λυπάται σαν τρελός: cyclops: !!!!!!

Κάνοντας το προσωπικό της pet !!!!!

Και έτσι έκανε για τους άλλους:
Για την Eothar ένα σκούρο πράσινο λάσπη που θα μπορούσε να αλλάξει το σχήμα σε οποιοδήποτε φυτό και να σκληρύνει σαν το φλοιό ενός δέντρου.

Για την Avie μια λευκή λάσπη που έδωσε μια λευκή χνουδωτή επιφάνεια που αισθάνθηκε άνετα στο αγκάλιασμα.

Για τον Ryujin ένα βυρσοδεψείο που θα μπορούσε να επεκταθεί κατά την επαφή με το νερό και να πάρει όλα τα σορτς των σχημάτων.

Για την Lady Death μια μαύρη σκουλαρίδα από opal που θα μπορούσε να γίνει ένα φόρεμα γύρω της.

Για το Gambit μια λάσπη sliver με διάφορες μαύρες κουκίδες που θα μπορούσαν να πάρουν τη μορφή και τη σκληρότητα πολλών μη ζωντανών πραγμάτων.

Για το Zestia ένα κόκκινο λάσπη που ήταν πάντα ζεστό στην αφή και μπορούσε να καθαρίσει όλα όσα άγγιξε.

Και με αυτό ....... γύρισε πίσω στο βλέμμα του στη φωτιά ....
avatar
Goosahl
Conspiracy Master
Conspiracy Master

Posts : 359
Join date : 2017-04-14

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Zestia on Sun Apr 30, 2017 1:24 am

Αδελφέ Goosahl σ'ευχαριστώ για την κόκκινη κεχαριτωμένη Chibi Slime που μου δώρισες. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη για τον λόγο αυτής της δημιουργίας αλλά όσο τη ζουλάω χαλαρώνω... και πλένει και τα πιάτα... Σ'ευχαριστώ και πάλι
avatar
Zestia
Grammar Nazi
Grammar Nazi

Posts : 1057
Join date : 2017-04-18

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Lady Death on Sun Apr 30, 2017 1:38 am

Σε ευχαριστώ πολύ Goosahl για το φόρεμα, θα χρειαστώ κάτι επίσημο για τις κηδείες που θα έρθουν.
avatar
Lady Death

Posts : 108
Join date : 2017-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Nazil on Sun Apr 30, 2017 11:56 am

Και γω με τη σειρά μου σε ευχαριστώ για το ασημένιο δώρο σου. Αλλά συνεχίζω να έχω κάποιες απορίες. Αλήθεια πως γνώριζες σε ποιο υγρό αναφέρεται η Luni? Ακόμα και τώρα δε μας έχει πει ιδιότητες αυτού. Παρόλα αυτά εσύ το αναγνώρισες και του έδωσες χημικό του τύπο. Εκτός φυσικά και αν σου είχε πει με άλλο τρόπο το τι έχει σκοπό να δημιουργήσει. Και κάτι τελευταίο, αν κρίνω από τον τύπο χρειάζεται χιλιάδες χρόνια,τεράστιες ποσότητες οργανικής ύλης και συγκεκριμένες συνθήκες για να το δημιουργήσεις αυτό, εφόσον είμαστε οι πρώτοι που δημιουργούμε ζωή σε αυτή τη γη, από που προέκυψε? Καταλαβαίνετε είναι η φύση της ύπαρξης μου τέτοια, να έχω συνεχώς ερωτήσεις και απορίες για πράματα που δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλωστε η αποκάλυψη είναι μέρος μου.
avatar
Nazil

Posts : 405
Join date : 2017-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Avie on Sun Apr 30, 2017 1:27 pm

Σε ευχαριστώ Goosahl για το όμορφο δώρο σου, λέει η Avie και καθως ζουλάει την μικρή λευκή ούζα και ένα αχνό ‘μπεεεεεε’ ακούγεται.

Απευθυνόμενη στον Ναζίλ λέει:

Αδερφέ μου, και τα δέντρα και τα δάση σου θα ήθελαν χρόνια για να μεγαλώσουν.  Το ίδιο ισχύει για τις υπογειες λίμνες σου και τα ποτάμια σου, θα έπρεπε να βρέχει χρόνια για να είναι εφικτό αυτό. Και ομως, εσύ με μια κινηση σου, δημιουργησες κατι που θα επαιρνε αιώνες, και αυτό γιατί είμαστε Θεοί.

Από ότι κατάλαβα, ο Goosahl έκανε μια υπόθεση για το τί ειναι αυτό το μαύρο υγρό, πήρε το ρίσκο του και έφτιαξε τα πλασματα του εκεί. Νομίζω πως ακόμα και ο Gambit θα ενέκρινε το ρίσκο που πήρε. Οι ούζες  όχι μόνο επέζησαν αλλά μείναν σε αυτο το μέρος λόγο της ίδιας της μαύρη της ουσίας; Λόγω της νεκράς φύσης που αφήνει;  Κάτι άλλο;

Όπως και νά χει, φαίνεται πως είναι πράγματα που θα φανούν στην πορεία. Τόσο η Νεα Γη όσο και τα νέα πλάσματα που θα ζήσουν σε αυτήν θα φέρουν εκπλήξεις, και γιατί οχι, να μας μάθουν και μας νέα πράγματα.

Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να δημιουργήσουμε.
avatar
Avie

Posts : 216
Join date : 2017-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Goosahl on Sun Apr 30, 2017 1:54 pm

Nazil wrote:Και γω με τη σειρά μου σε ευχαριστώ για το ασημένιο δώρο σου. Αλλά συνεχίζω να έχω κάποιες απορίες. Αλήθεια πως γνώριζες σε ποιο υγρό αναφέρεται η Luni? Ακόμα και τώρα δε μας έχει πει ιδιότητες αυτού. Παρόλα αυτά εσύ το αναγνώρισες και του έδωσες χημικό του τύπο. Εκτός φυσικά και αν σου είχε πει με άλλο τρόπο το τι έχει σκοπό να δημιουργήσει. Και κάτι τελευταίο, αν κρίνω από τον τύπο χρειάζεται χιλιάδες χρόνια,τεράστιες ποσότητες οργανικής ύλης και συγκεκριμένες συνθήκες για να το δημιουργήσεις αυτό, εφόσον είμαστε οι πρώτοι που δημιουργούμε ζωή σε αυτή τη γη, από που προέκυψε? Καταλαβαίνετε είναι η φύση της ύπαρξης μου τέτοια,  να έχω συνεχώς ερωτήσεις και απορίες για πράματα που δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλωστε η αποκάλυψη είναι μέρος μου.


O Goosahl κοιτάει πάλι απορημένος σαν να μην περίμενε να το ακούσει αυτό πότε από έναν θεό ........ και επαναλαμβάνει και πάλι τα οράματα του σαν μορφή την κρυστάλλινης πισίνας ....

Goosahl wrote:Και έπειτα άρχισαν να αποκαλύπτουν εικόνες, σύμβολα και glyphs που μόνο η τεράστια γνώση ενός θεού μπορούσε να καταλάβει.Δείχνει την ιστορία του :
Ιστορία - Ανεξήχθη από την πρωταρχική φλέβα των αναπτυσσόμενων κόσμων, όμως, όπως και τώρα, υπήρξε μια ιδιαίτερα παθητική θεότητα, ενεργώντας ως επί το πλείστον σε παρορμήσεις όπως η πείνα και οι ιδιοσυγκρασίες.)

Και μετά την μέρα των δικών του δημιουργηματων όπου δημιουργηθηκε Γη μονάχα επειδή το θέλησε και ποτάμια  απο λίγο ίδρωτα του....  :
Nazil wrote:Αφήνει τον θρόνο του ο Nazil και μεταφέρεται στη νέα γη. Εμφανίζεται ένα μικρό αγροτόπαιδο με μοναδικό εργαλείο έναν γκασμά. Αναφωνεί ''Πιστεύω αυτό το μέρος είναι αρκετά απομονωμένο ώστε να μου επιτρέψουν τα γηραιότερα αδέρφια μου να ασχοληθώ λίγο με τη γη και να της δώσω το απαραίτητο σχήμα''. Για μέρες αρχίζει να σκάβει και να δημιουργεί ένα αυλάκι. Ένα αυλάκι που όσο περνάει ο χρόνος γεμίζει με τον θεϊκό του ιδρώτα. Και κάπως έτσι δημιουργεί με κόπο το πρώτο του ρυάκι/ποτάμι στο 1627,1728. ''Τι ωραίο που θα ήταν κάπου εδώ να συγκεντρώνονται 2 ή και 3 ποταμοί, ερχόμενοι από 2 ή 3 διαφορετικά βουνά. Ελπίζω να μου δώσουν κουράγιο οι πατέρες μας και να μπορέσω να κάνω αυτή τη γη γόνιμη και καρπερή σαν την αδερφή Zestia.'' Συνεχίζει μερόνυχτα να εργάζεται και να αναδημιουργεί την γη...


Και επιστρέφει στην κανονική του μορφή όπου και συνεχίζει να τον κοιτά με απορημένο ύφος ......
avatar
Goosahl
Conspiracy Master
Conspiracy Master

Posts : 359
Join date : 2017-04-14

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Eothar on Sun Apr 30, 2017 2:09 pm

Ο Eothar έπιασε το δώρο του Goosahl και το τοποθέτησε στο θρόνο του.

"Σε ευχαριστώ για το δώρο σου - εάν μπορώ να σε βοηθήσω κάπως εγώ, ξέρεις που μπορείς να με βρείς."

"Nazil, συγχώρεσε με, ίσως κάτι να έχει αποκαλυφθεί σε εσένα που είναι ακόμα κρυφό σε εμενα, αλλα δεν μπορώ να δω σε πιο ασημένιο δώρο αναφέρεσαι.."
avatar
Eothar

Posts : 178
Join date : 2017-04-14

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Nazil on Sun Apr 30, 2017 2:28 pm

Χμμμμ έχεις δίκιο Eothar. Προς στιγμή νόμιζα ήταν μια για τον καθένα μας οι δημιουργίες του Goosahl αλλά μάλλον ήταν του Gambit που προς στιγμή με άφησε να την δω για λίγο.
avatar
Nazil

Posts : 405
Join date : 2017-04-19

View user profile

Back to top Go down

A calculated Risk!

Post by Blind Gambit on Sun Apr 30, 2017 3:07 pm

Ο Blind Gambit παρατηρεί σιωπηλός τη συζήτηση ενώ περιεργάζεται το δώρο του. Ξαφνικά σηκώνεται και παίρνει θέση στο κέντρο της αίθουσας.

"Η δημιουργία αυτού του κόσμου ήταν ένα υπολογισμένο ρίσκο εξ' αρχής! Επενδύσαμε κόπο και ενέργεια ξέροντας, ότι με τον ίδιο τρόπο που έρχεται η δημιουργία, με τον ίδιο τρόπο έρχεται και οποιαδήποτε αλλαγή. Η μεταβολή είναι το μόνο δεδομένο στο σύμπαν. Όταν έκανα κι εγώ την πρώτη μου δημιουργία ήξερα το αβέβαιο της κατάληξης. Ομολογώ πως ο συγχρονισμός της Luni και του Goosahl ήταν και για μένα κάπως ύποπτη, αλλά και αυτό στην ουσία είναι ένα υπολογισμένο ρίσκο. Ας δούμε λοιπών πως θα εξελιχθεί αυτή η αλλαγή - και μιλάω γενικά για την επέμβασή μας σ' αυτόν τον κόσμο."

Καθώς ετοιμάζεται να γυρίσει στη θέση του, κοντοστέκεται.

"Και κάτι τελευταίο, αγαπητοί Naz, Av, Goo  και Ryū, ονομάζομαι Blind Gambit και θα παρακαλούσα να μην μου το αλλάζετε. Στα αφτιά μου ακούγεται τόσο άσχημο, όσο τα υποκοριστικά που ανέφερα μόλις τώρα. Επιπλέων αλλάζει πλήρως το νόημα της ύπαρξης μου. Όσο για το δώρο μου, σ' ευχαριστώ πολύ Goosahl φαίνεται να έχει πάρα πολλές δυνατότητες αυτό το πλάσμα, θα το ονομάσω Datum - "something which is given or played".

Λέγοντας αυτά ο Blind Gambit επιστρέφει στο θρόνο του. Παίρνει στο χέρι του το  Datum, προσπαθεί να του δώσει ένα σχήμα κύβου μοιράζοντας τις βούλες του ώστε κάθε πλευρά να έχει έναν αριθμό από αυτές, από το ένα μέχρι το έξι.

"The die is cast" μονολογεί.
avatar
Blind Gambit
Griniaris tou Forum

Posts : 322
Join date : 2017-04-19
Location : Dome of Bets

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Luni on Sun Apr 30, 2017 3:56 pm

Η Luni κοιτάζοντας την μικρή ροζ γλίτσα να χοροπηδάει τριγύρω, κατεβαίνει από τον θρόνο της ενθουσιασμένη και αρχίζει να τρέχει πίσω από αυτό. Τα γέλια της δεν σταματάνε ακόμα και όταν πέφτει πάνω στο Αδελφό της Blind Gambit που επιστρέφει στον θρόνο του.
 ''Συγνώμη αδελφέ μου δεν το ήθελα'' λέει καθώς προσπαθεί να τραβήξει την ροζ γλίτσα που έχει κολλήσει στο πρόσωπο του.  Σηκώνεται όρθια κρατώντας  το αγκαλιά και κοιτάει όλα τα αδέλφια της. Απευθύνεται πρώτα στον Θεό της αποκάλυψης.

''Αδελφέ Nazil δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείς πρόβλημα αυτό που δημιούργησα και τι ακριβώς εννοείς μόνο καταστροφή προκάλεσε? Νόμιζα ότι θα σου άρεσε και θα το έβρισκες νόστιμο'' λέει και τα μάτια της βουρκώνουν. ''Σκέφτηκα ότι θα άρεσε σε όλους και θα το βρίσκατε χρήσιμο'' και μεγάλα δάκρυα αρχίζουν να τρέχουν στα μαγουλά της.  

Δεν κρατάει πολύ το κλάμα της σε δευτερόλεπτα σταματάει καθώς νιώθει την μικρή ροζ γλίτσα να πιέζει το μάγουλο της και να χοροπηδάει γύρο της. Η διάθεση της αλλάζει κατευθείαν και ένα πλατύ χαμόγελο σχηματίζεται.

Στέφοντας το βλέμμα της προς τον Θεό Goosahl, κάνει μία μικρή υπόκλιση '' Αδελφέ μου σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το αξιαγάπητο πλάσμα με κάνει πολύ χαρούμενη και μπορώ να παίζω μαζί του συνέχεια, θα το ονομάσω Floyd'' και το παίρνει αγκαλιά.

''Αδελφέ Eothar χαίρομαι που καταλαβαίνεις τις προθέσεις μου, αυτό που δημιούργησα είναι κάτι που όλοι μπορείτε να το γευτείτε και να σας κάνει να νιώσετε ωραία. Είναι ζεστό αλλά μπορείτε να το αφήσετε να κρυώσει και να το πιείτε και παγωμένο. Αν σκληρύνει μπορείτε να το σπάσετε σε κομμάτια και να το φάτε. Έχει μια τόσο γλυκιά γεύση που είμαι σίγουρη ότι θα νοιώσετε και εσείς όπως εγώ. Δηλαδή θα νιώσετε ανεμελιά και χαρά σαν μικρά παιδιά''

''Και κάτι τελευταίο, αυτό που δημιούργησα το έκανα γιατί ήθελα να επωφεληθείτε όλοι σας και επειδή δεν μου αρέσει πλέον το όνομα Black Tears, θα το πω Dark Chocolate''  λέει με ένα παιδιάστικο νάζι και επιστρέφει στον θρόνο της ζουλώντας, την Pink Floyd.
avatar
Luni

Posts : 293
Join date : 2017-04-19

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Ryūjin on Mon May 01, 2017 12:54 pm

Goosahl ευχαριστώ για αυτο το...ασυνήθιστο δώρο! Σίγουρα θα σκεφτώ κάποιους τρόπους για να το αξιοποιήσω! Θα το λέω Azurea!

Blind Gambit, με συγχωρείς για το υποκοριστικό που χρησιμοποιούσα τόσες φορές. Η αλήθεια είναι πως βγήκε καλοπροαίρετα όπως είχα αναφερθεί και στην Lady Death ως απλά Lady. Το Ryū (δράκος) για εμένα ουσιαστικά δείχνει το ποιόν μου. Γιαυτό δεν με ενοχλεί και καθόλου.
Θα φροντίσω απο εδώ και πέρα να αναφέρομαι σε εσένα όπως θέλεις λοιπόν.

Όσο για την δημιουργία της μικρής μας Luni. Αφού είναι κάτι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλοι, ίσως πρέπει να κάνουμε μερικές αλλαγές ώστε να μην γίνει περαιτέρω ζημιά στην φύση.
Αφού είναι μία φυσική πηγή ας την κρατήσουμε έτσι και να την περιορίσουμε στο κομμάτι που είναι. Το να βγεί στην θάλασσα μόνο κακό θα κάνει. Και τον ποταμό που ξεκινάει απο τα βουνά μπορούμε να τον στρέψουμε και να βγαίνει από άλλο μέρος στην απέραντο μπλέ.
Έτσι νομίζω θα μείνουμε όλοι ευχαριστημένοι!
avatar
Ryūjin
Cartographer
Cartographer

Posts : 253
Join date : 2017-04-18

View user profile

Back to top Go down

Re: Αλλαγές στον κόσμο Πρώτη Εβδομάδα

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum